Zarządzanie nieruchomościami

Anna Tomaszewska

Obsługa księgowo-bankowa:

 • dokonywanie rozliczeń z dostawcami mediów
 • prowadzenie ewidencji księgowej kosztów i przychodów zarządu nieruchomością wspólną
 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego
 • rozliczanie wpłacanych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz wpłat na fundusz remontowy
 • prowadzenie analizy terminowości wszystkich należnych opłat
 • windykacja należności na rzecz nieruchomości
 • sporządzanie rocznych informacji finansowych

Obsługa administracja:

 • wykonywanie uchwał właścicieli
 • prowadzenie ewidencji lokali i ich właścicieli
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej
 • prowadzenie korespondencji w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji eksploatacyjnej dotyczącej nieruchomości

Obsługa techniczna:

 • przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi wymogami Prawa budowlanego
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw nieruchomości
 • przygotowywanie planów remontowych
 • kontrola nad pracami firm wykonujących remonty i modernizację, dokonywanie odbioru prac z udziałem przedstawicieli Wspólnoty
 • kontrola utrzymania porządku i czystości w obrębie nieruchomości
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi dla Wspólnoty Mieszkaniowej

Obsługa prawna:

 • reprezentacja Wspólnoty w stosunkach wewnętrznych
 • reprezentacja Wspólnoty przed organami administracji publicznej
 • opracowywanie wzorów Uchwał i innych aktów normatywnych Wspólnoty Mieszkaniowej
 • przygotowywanie umów dla Wspólnoty Mieszkaniowej
O Firmie
Firma Zarządzanie Nieruchomościami Anna Tomaszewska oferuje usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkaniowymi.
Dzięki długoletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom, z którymi zmagają się właściciele nieruchomości oraz znaleźć dla nich optymalne, satysfakcjonujące rozwiązania.
Współpraca z wyselekcjonowanymi i sprawdzonymi podmiotami rynku nieruchomości jak firmy sprzątające, remontowo-budowlane, konserwatorskie ma wpływ na wysoką jakość, fachowość i rzetelność świadczonych przez nas usług.
Kontakt:
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
ANNA TOMASZEWSKA
62-200 GNIEZNO
UL. WARSZAWSKA 16/20
TEL. 697 670 193